GDPR Policy

Dataskyddspolicy för Fitzpatrick Import Group AB

Fitzpatrick Import Group AB (nedan kallat Fitzpatrick eller ”vi/oss”) värnar om våra kunders personliga integritet. Denna integritets och dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Policyn är en del av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25e maj 2018. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande vårt integritets-och dataskydd.

För att vi ska kunna genomföra vår affärsverksamhet på ett korrekt sätt behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. När du blir kund hos oss eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss accepterar du vår dataskyddspolicy och sättet vi behandlar dina uppgifter på.

Fitzpatrick Import Group AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas i vår verksamhet. Våra fullständiga kontaktuppgifter finner du i slutet av den här texten.


Vilken information samlar vi in och varifrån samlar vi den?

Vi får främst in uppgifter genom att du eller ditt företag blir kund hos oss. Vid en kundregistrering samlar vi in namn, adress, telefonnummer, mailadress (samt org-nummer vid registrering av företag). Den här informationen krävs för att vi som företag ska kunna hantera dig som kund på ett regelrätt sätt och för att du som kund ska kunna ingå i ett avtalsförhållande med oss.

Vi kan även komma att samla in personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer och mailadress vid eventuella tävlingar, mässor etc där uppgifterna sedan kan komma att användas till nyhetsutskick via mail.

Fitzpatrick samlar aldrig in information om dig utan att du vet om det. Men andra ord, vi samlar enbart in information som du har gett till oss i syfte att bli kund eller i tävlingssyfte. Då framgår det även att du som kund kan komma att få nyhetsutskick av oss. Utskicken kan du när som helst välja att sluta prenumerera på.


Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Fitzpatrick delar information till berörda myndigheter enbart om vi är skyldiga att göra det enlig lag. Vi kan också komma att dela informationen till systerbolag. Fitzpatrick säljer aldrig information till en tredje part.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar främst uppgifter med stöd av bokföringslagen eller de lagstadgade lagringstiderna. I andra hand sparar vi uppgifterna så länge de fyller den funktion som uppgiften/uppgifterna samlades in för.


Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du ett flertal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Nedan beskrivs de i korthet. Om du har ytterligare frågor om dina rättigheter, kontakta oss eller besök datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se.

Tillgång (registerutdrag) – Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och begära kostnadsfri tillgång till de uppgifterna

Radering – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter ifall uppgifterna inte längre behöver användas av legala skäl.

Återkallande av samtycke – Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi måste då upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke

Rättelse – Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du när som helst begära rättelse av uppgifterna

Invändning mot behandling för marknadsföringsändamål – Du har när som helst rätt att avsäga dig all typ av marknadsföring från oss


Kontaktuppgifter

Fitzpatrick Import Group AB
Organisationsnummer: 556218-0850
Adress: Tillverkarvägen 10A
Box 7292
187 66 TÄBY
Telefonnummer: 08-587 915 00
Mailadress (enbart för frågor gällande vår dataskyddspolicy): reg(at)fitzpatrick.se


Ladda ner som Word-dokument här.