Artnovion SubTrap och TPDA membran-teknik

Artnovion SubTrap och TPDA membran-teknik


Artnovion presenterar SubTrap, en stämbar basabsorbent, högeffektiv ner till 40Hz, samt TPDA tekniken bakom Artnovions basabsorbent-program.

TPDA eller Tuneable Pistonic Diaphragmatic Membrane är ett patenterat system från Artnovion som har utvecklats för att tillgodose efterfrågan på exakt lågfrekvens-absorption. TPDA är det enda systemet på marknaden som av användaren kan stämmas och arbeta effektivt vid frekvenser så låga som 40Hz.

TPDA är ett nytt sätt att att ta sig an lågfrekvensabsorption. Tekniken bygger på en kalibrerad massa upphängd i ett elastiskt membran.
Att trimma ett traditionellt membransystem till en mycket låg frekvens innebär alltid en kompromiss mellan massa och volym, som skulle resultera i en stor och inte så effektiv produkt.
Med TPDA separeras massan och det elastiska stödet i separata element och med det bevaras membranets rörelseomfång (med låg aktiveringsenergi) och garanterar en pistonisk rörelse.

En ytterligare fördel med denna teknik är att massan enkelt kan påverkas av användaren och därmed förändra resonansfrekvensen av basfällan. Resultatet är en produkt som kan anpassas efter varje rums resonansfrekvenser.

TPDA används idag i två av Artnovions basabsorbent-produkter, bl.a nya Corner BassTrap  ( har ersatt HP BassTrap) som effektivt hanterar området 60-80Hz. Corner BassTrap kan beställas i olika utföranden  / grill, färg, träslag.

 

För än lägre frekvenser, 40-60Hz finns nya Sub-Trap.

SubTrap är uppdelad i tre oberoende slutna utrymmen – byggd som ett prisma och exponerar varje membran i de av rummets zoner där maximalt tryck uppnås.
SubTrap har tillika ett utrymme packat med en porös, högpresterande akustisk absorbent.

Denna konfiguration är skapad för att när alla tryck och rörelsekänsliga kärnor exponerade till korrekt modal area, ge den bästa prestanda som är möjlig.

 

 

 

 

SubTrap tillverkas i två versioner. För hörnmontage samt en fristående och hittills i tre olika stilar. Ulysses (textilfront) i 10 färger samt Siena och Eiger som båda är snygga modeller med träribbor.


Vill man uppnå samma effekt som Artnovion TPDA med konventionell teknik krävs det ett uppåt två meter tjockt poröst material. Detta oavsett om det porösa material man använder är skum, ull, fiber av textil, trä, torv, glas etc.

BassTrap Wall är ytterligare en membran-baserad basabsorbent i Artnovions sortiment och används vid problemfrekvenser mellan 80-120Hz. Wall bygger på samma membranteknik som Corner och Sub men utan möjligheten att stämma membranet.

TPDA tekniken som Artnovion använder sig av har utvecklats i ett samarbete mellan Artnovion och Dr. Bruno Fazenda and Kelvin Griffiths vid Salford University UK.

För mer information ang TPDA tekniken, klicka här nedan för att erhålla TPDA White Paper = en mer fördjupad information om denna teknik.

http://fitzpatrick.se/wp-content/uploads/2019/03/TPDA-White-Paper.pdf

Länkar till Fitzpatrick Produktkatalog basabsorbenter. Pro Audio samt HiEnd

http://e-line.fitzpatrick.se/Start/Akustik/Artnovion_ProAudio/Basabsorbenter

http://e-line.fitzpatrick.se/Start/Akustik/Artnovion_HighEnd/Bassabsorbenter